Privacy policy Boelen Metaalbewerking BV:

De privacy policy van Boelen Metaalbewerking BV geldt voor iedere bezoeker van de website www.boelenmetaal.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:
Boelen Metaalbewerking BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Boelen Metaalbewerking BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Boelen Metaalbewerking BV verstrekt. Boelen Metaalbewerking BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM BOELEN METAALBEWERKING BV GEGEVENS NODIG HEEFT
Boelen Metaalbewerking BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Boelen Metaalbewerking BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BOELEN METAALBEWERKING BV GEGEVENS BEWAART
Boelen Metaalbewerking BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Boelen Metaalbewerking BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Boelen Metaalbewerking BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Boelen Metaalbewerking BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@boelenmetaal.nl Boelen Metaalbewerking BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Boelen Metaalbewerking BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Boelen Metaalbewerking BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Boelen Metaalbewerking BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Boelen Metaalbewerking BV op via administratie@boelenmetaal.nl.
www.boelenmetaal.nl is een website van Boelen Metaalbewerking BV.
Boelen Metaalbewerking BV is als volgt te bereiken:
Postadres: Hopbrouwer 25
Vestigingsadres: NIEUWKUIJK
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 16022816
Telefoon: 073-5112285
E-mailadres: info@boelenmetaal.nl

Download de privacy policy